Bestyrelse og suppleanter

På den stiftende generalforsamling d. 10. april 2019, blev bestyrelsen og suppleanterne valgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig selv, på det første bestyrelsesmøde, mandag d. 29. april 2019.

FormandSøren B. Sillassen
NæstformandHans Stentoft
KassererMichael Serop
Bestyrelsesmedlem Flemming Käehne
Bestyrelsesmedlem Franz Leitner
SuppleantElsebeth Vibede
SuppleantLisbeth Ellegaard