Byråd og kommune

Dette afsnit er med, fordi vi nogen gange oplever en sammenblanding, og vi kan også nogen gange selv være tilbøjelige til, at kalde både byrådet og kommunen det samme, nemlig for kommunen.

Byrådet og kommunen er lidt ligesom Folketinget og staten. Byrådet (og Folketinget) har de politiske diskussioner og tager beslutningerne om, hvordan kommunens (eller statens) ressourcer skal bruges. Skal der fokus på folkeskolen eller er det måske plejehjemmene, som trænger til ekstra midler?

Byrådet tager beslutningerne og kommunen fører dem ud i livet. Byrådet består af politikere, og de bedriver politik, ikke sagsbehandling. Kommunen består af embedsmænd, specialister og andre medarbejdere, som fører byrådets (og folketingets) politik ud i livet, og laver sagsbehandling.

Derfor er det vigtigt, at vi kalder byrådet for byråd og kommunen for kommunen, ellers risikerer vi, at der opstår uenighed pga. begrebsforvirring.