Debatoplæg om stormflodssikring af Kerteminde

Forårets valgkampe kom i høj grad til at handle om miljø og klima. Det er vi selvfølgelig glade for i Folkeslusen, fordi det kan være med til at fremme vores mål.

Som et anderledes oplæg til debatten om en stormflodsbeskyttelse i Kerteminde, har vi forfattet fire debatoplæg. De handler om de allerede kendte fakta, men også om nogle af de emner, der har været bragt i de landsdækkende medier i sommer, herunder bl.a., at Kerteminde de næste 100 år vil opleve skader for ½ mio. kr. pr. indbygger, hvis der ikke gøres noget for at forhindre stormflodernes hærgen.

Der er ca. 5.500 indbyggere i Kerteminde, men det bliver de ca. 1.000 ejere af bygninger tæt ved vandet, som kommer til at betale regningen. De er ikke ansvarlige for problemerne, men de bliver uretfærdigt ansvarlige for konsekvenserne.

Over de næste 100 år anslås skaderne på Kerteminde at blive 2.877 mio. kr. – det er et helt uhyrligt beløb. De skader kan forhindres, ved at lave en stormflodsbeskyttelse, som kan etableres for under 50 mio. kr., det kan vist kun kaldes for en god investering.

Vi har valgt IKKE at tage udgangspunkt i Folkeslusen, men at behandle de relevante emner helt generelt. Der er med andre ord ikke lagt op til en diskussion for eller imod Folkeslusen, men derimod om, hvilken trussel vi står overfor, og om hvordan og hvornår vi skal gøre noget ved den.

Her er et oversigtskort, som viser hvor mange matrikler, der oversvømmes ved +1,8 m stormflod.

Debatoplæggene bliver tilgængelige herunder, efterhånden som de bliver bragt i Fyens Stiftstidende og Kjerteminde Avis (tryk på understregede overskrifter åbner debatoplægget):

Ingen stormflodserstatning i 2040!

Hvem skal betale?

Økonomi og frivillighed

Ikke helt efter mit hoved