Dokumenter og links

Her er en samling af dokumenter og links, om klimaforandringer og stormflod i Kerteminde og Danmark.

Stormflod
Højvandsstatistik for Kerteminde

Byernes udfordringer med havvandsstigninger og stormflod
COWI-rapport om udgifter til skader de næste 100 år, hvis man ikke gør noget. Kerteminde indtager en kedelig førsteplads i Danmark, som den by med de største udgifter pr. indbygger. Næsten ½ mio. kr. pr. indbygger.

Flere kommuner skal forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser
Kerteminde er IKKE blandt de 14 udpegede områder.

Sikring mod stormflod – hvem skal betale?
Fonden Teknologirådet debatterer problemstillingen og udfordringen med finansiering af stormflodsprojekter.

Byerne og det stigende havvand – Pilotprojekter
Samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania giver støtte til op mod 10 kommuner med vandstigninger og stormflod.

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Stormrådet

Kystdirektoratets beskrivelse af, hvordan en stormflod opstår.

Stormflodsordningen lever på lånte penge

Sluseprojekt i Kerteminde
Forundersøgelse, Rambøll

Vurdering af forundersøgelse, SWECO (Second opinion)

Omkostninger pr. ejendom september 2018

Usynlig sluse skal beskytte Kerteminde
Artikel i Ingeniøren

Huse oversvømmes
Huskøbere er nervøse for huse ved vandet. Artikel i Fyens Stiftstidende.

Sluse mod oversvømmelser skaber debat: Hvem skal betale? Artikel fra TV2 Øst.

Klimadebat
Ny model bekræfter: Naturlige hændelser kan ikke forklare klimaforandringerne

FAKTA: Det siger forskningen om klimaforandringer

Faktalink: Klimaforandringer