Egen stormflodssikring

Nogen hævder, at de hellere vil lave deres egen stormflodssikring, end at betale til Folkeslusen. Det er de selvfølgelig velkommen til, men vi mener, det er en dårlig idé.

Det er både besværligt, meget vanskeligt at få tæt og ikke mindst, er det meget dyrt.

Besværligt og grimt
Hvis man bygger et nyt hus, kan man til en vis grad indbygge en oversvømmelsessikring, men det eneste der rigtig virker, er at bygge uden for vandets rækkevidde, og det vil sige over kote + 2,2 m.

Bygger man under denne kote, er man nødt til at lave nogle foranstaltninger, som kan fjernes i hverdagen og sættes op, når der kommer stormflod. Det kræver, at der kan monteres skotter for døre og lavtsiddende vinduer.

De er måske nogenlunde lette at montere en sommerdag i godt vejr, men en vinterdag i stormvejr og regn eller sne, er det en anden snak. Og hvem skal montere skotterne, hvis man ikke er hjemme og hvor skal de opbevares?

Man kan også lave en mur rundt om hele sin ejendom, men det er hverken kønt eller billigt, og man skal stadig montere skotter, i tilfælde af stormflod.

Svært at få tæt
Et andet problem er, at få stormflodssikringen tæt. Det kan godt være, at det ser tæt ud, men det er først når vandet kommer, at skotterne bliver trykprøvet. Det kræver en særlig viden, hvis man skal lave vandtætte samlinger, og det er ikke billigt.

Man kan godt sætte en plade for døren, men er den tæt og holder den vandet ude?

Man skal også huske højvandslukke på alle gulvafløb og toiletter, ellers kommer vandet bare op den vej.

Meget dyrt
Det er ikke umuligt at lave sin eget stormflodssikring, men det er bestemt ikke billigt. Et beløb på 30 – 50.000 kr, er ikke mange penge i den sammenhæng, og det er sikkert mere, end hvad det koster at bidrage til slusen.

Bidrag til slusen kan betales i små månedlige bidrag over 25 år. Et bidrag på 30.000 kr. koster lidt over 100 kr. om måneden.