Forsikring og selvrisiko

Stormflodsordningen er en forsikring, som alle huse med brandforsikring er dækket af. Det er en kollektiv ordning, som betales af en procentdel fra alle indgåede brandforsikringer. Det er en meget fin ordning, men den er under pres, fordi stormfloder og andre former for ekstremt vejr bliver hyppigere.

Stormflodsordningen dækker selvfølgelig skader forårsaget af stormfloder, men der er en selvrisiko, og den kan være kostbar.

Den nye Stormflodslov indeholder blandt andet nye grænser for selvrisiko ved erstatninger for stormflodsskader. For bygninger til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 %, dog minimum 5.000 kr. og maks. 30.000 kr. For fritids- og sommerboliger er selvrisikoen 10 %, dog minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr. Erhvervsejendomme har en selvrisiko på 14 %, dog minimum 14.000 kr., og der er intet loft.

Dertil kommer, at der for alle ejendomstyper, er en lignende selvrisiko for løsøre (møbler, inventar, varelagre osv.), så selvrisikoen skal i mange tilfælde ganges med to. Og det er under den forudsætning, at der erklæres stormflod, for ellers er der ingen erstatning overhovedet.

Kriteriet for erklæring af stormflod er, at oversvømmelsen skal være minimum en 20-års hændelse. Men efterhånden som vejret bliver mere og mere ekstremt, så vil grænsen gradvist rykkes. Den tidligere 50-års hændelse er måske noget der sker hvert 10. år og pludselig dækker forsikringen ikke.

Selvrisikoen skal derudover betales på en gang og den skal betales HVER gang, der er oversvømmelse forårsaget af en stormflod. Hvis der kommer oftere stormflod, vil der på et tidspunkt bliver bygget en sluse. Den sluse skal man betale til, oven i den selvrisiko man allerede har betalt.

Bidraget til Folkeslusen er formentlig lavere end bidraget til slusen, og det kan betales i små månedlige rater. Hvorfor ikke spare selvrisikoen, og betale til Folkeslusen fra starten?

Folkeslusen er også en slags forsikring
Ligesom man betaler en præmie til brandforsikringen, betaler man også et årligt beløb til Folkeslusen. Brandforsikringen hjælper når skaden er indtruffet, hvor Folkeslusen sørger for at forhindre skaden, men bortset fra det, er de egentlig meget ens.

De fleste ville ikke risikere at undvære brandforsikringen, men hvorfor risikere en stormflod, når Folkeslusen kan løse problemet, for en lav præmie (bidrag)?