Generalforsamlingen bestemmer

Folkeslusen har en bestyrelse og nogle klare mål, men det er selvfølgelig generalforsamlingen der tager alle beslutningerne. Sådan er det i andre foreninger og sådan er det selvfølgelig også i Folkeslusen.

Bestyrelsen arbejder for at få opfyldt alle foreningens mål, men nogle af målene kan kun nås gennem forhandling samarbejdspartnerne og det kan være, at man må finde et kompromis. Det er generalforsamlingen, som beslutter om et kompromis er acceptabelt, ikke bestyrelsen.

Man bliver ikke bondefanget af en tilkendegivelse til Folkeslusen. I god tid inden den generalforsamling, hvor projektet er til afstemning, får man alle detaljer og alle aftaler stillet til rådighed for gennemlæsning. Og på generalforsamlingen kan et flertal afvise projektet.

Hvis generalforsamlingen afviser projektet, så kan bestyrelsen bede om lov til at forhandle om forbedrede vilkår, men hvis det afvises, så kommer der ikke nogen Folkesluse og ingen skal betale noget som helst.

Sådan er vilkårene og det er helt normalt.