Giver slusen en højere vandstand på Sydstranden?

FAKTA:  Nej, det gør den ikke. Problemstillingen  har været vendt med flere eksperter, både hos rådgivende ingeniørfirmaer og i Kystdirektoratet.

Kerteminde Fjord og Kertinge Nor er 8 km2, og selv om vi synes det er stort, så er det meget småt, set i forhold til hele Kattegat (22.000 km2) og Østersøen (337.000 km2).

Den vandmængde der kan være i fjorden og noret ved +1,8 m, vil give en vandstandsændring på 1 mm fordelt over 14.000 km2. 

Når der kommer en stormflod, så kommer det ikke som en tsunami (én bølge), men som en langsom vandstandsstigning over mange timer. Fordi det går så langsomt, og fordi vandet altid vil søge hen, hvor der er lavest, så vil vandet bare løbe et andet sted hen.

Det øvrige areal er så stort, at det ikke vil give nogen målbar ændring, hverken ved Sydstranden, eller andre steder. Når man kigger på et kort, vil man også ret hurtigt kunne se, at fjorden og noret er forsvindende små, set i forhold til hele havarealet.


Hej.
Jeg hører til dem der var rystet over et nej til slusen.

Jeg er dog meget bekymret over jeres nye forslag. For hvis slusen går op ved højvande, så vil der jo komme endnu mere vand ved fx. sydstranden, og hvis diget ikke bliver forhøjet, så er vi endnu værre stillet, end hvis vi ikke har nogen sluse.

Hvad tænker I om det.

Med venlig hilsen
—————————-

Kære ….
Det er dejligt, at du er en af fortalerne for slusen, og jeg håber du kan blive lidt mere tryg ved vores forslag, efter at have læst denne mail. Og ellers er du selvfølgelig velkommen til at skrive igen.

Den problemstilling som du nævner, har været vendt med flere eksperter, både hos rådgivende ingeniørfirmaer og i Kystdirektoratet og svaret er heldigvis beroligende. Kerteminde Fjord og Kertinge Nor er 8 km2, og selv om vi synes det er stort, så er det meget småt, set i forhold til hele Kattegat (22.000 km2) og Østersøen (337.000 km2). Den vandmængde der kan være i fjorden og noret ved + 1,8m, vil give en vandstandsændring på 1 mm fordelt over 14.000 km2.

Når der kommer en stormflod, så kommer det ikke som en tsunami (en bølge), men som en langsom vandstandsstigning over mange timer. Og fordi det går så langsomt, og fordi vandet altid vil søge hen, hvor der er lavest, så vil vandet bare løbe et andet sted hen. Og da det øvrige areal er så stort, så vil det ikke give nogen målbar ændring, hverken ved Sydstranden, eller andre steder. Hvis man kigger på et kort, så vil man også ret hurtigt kunne se, at fjorden og noret er forsvindende små, set i forhold til hele havarealet.

Jeg er glad for dit spørgsmål, og tror måske mange andre kan have glæde af svaret, og derfor vil jeg lægge det på vores hjemmeside, hvis det er ok med dig?

Dit navn vil ikke blive nævnt 😉

Fortsat god søndag 🙂
Mange hilsner
Folkeslusen
—————————-


Tak for dit gode svar, nu er jeg mere rolig.
Men for at en højvande sikring skal hjælpe os, så er diget nød til at blive forhøjet. Men slusen vil hjælpe dem ved fjorden, så jeg ønsker jer held med projektet.
Du er velkommen til at sætte spørgsmålet og svaret på hjemmesiden.
Venlig hilsen
—————————-

Kære ….
Selv tak 🙂
Diget på Sydstranden ligger i kote +1,8 – +2,0 m, så der vil være den samme beskyttelse, som ved fjorden og på Nordhavnen, som også ligger i kote + 1,8 m. Det svage punkt ligger for enden af Dosseringen, som kun er i kote + 1,5 m, og det tillader vandet at løbe bag om diget. Det område bliver typisk sikret af Beredskabsstyrelsen, når der er stormflodsvarsling.

Dele af havnepromenaden ligger kun i kote +1,4 – 1,6 m, men Marinavejen ligger i kote + 1,8 m. Slusen og diget vil formentlig holde til en oversvømmelse omkring + 1,5 – 1,6 m, fordi man skal regne med bølger. Og hvis der kommer overskylning, så vil en del af vandet løbe ind i fjorden og noret, så også i den situation, vil slusen hjælpe.

Hvis det lykkes at få bygget slusen, så er det forholdsvis nemt og billigt, at lave det der skal til, for at forhindre en oversvømmelse ved stormflod over + 1,8 m. Derfor er det allervigtigste, at få bygget slusen.

Mange hilsner
Folkeslusen
—————

Hej igen.
Dejligt at høre at I er så grundige. Tak for den grundige forklaring.
——————-

Hej igen ….
Selv tak 🙂
Vi forsøger at eliminere alle usikkerheder, og derfor er det også dejligt, at få et brev som dit. Så bliver vi nemlig opmærksom på, hvilke spørgsmål, der også har brug for et svar.

Slusen er ikke kun til glæde for beboere langs fjorden, den er til glæde for alle, der har bygninger eller jord under kote +1,8 m. Der er rigtig mange huse i Kerteminde by, både nord og syd for havnen, det er langt de fleste, måske 80 % af alle under kote + 1,8 m. Og hvis slusen ikke bliver bygget, så hjælper det ikke at hæve diget. Derfor har alle brug for slusen.

Mange hilsner
Folkeslusen