Informationsstrategi

Vi vil gerne i kontakt med alle der har en ejendom, jord eller værdier, som vil blive beskyttet af slusen i Kerteminde. Og vi vil gerne gøre det ordentligt, så vi har lavet en informationsstrategi.

Der er mange forskellige interessenter i projektet, som vi gerne vil informere på den mest hensigtsmæssige måde, for den enkelte gruppe. Denne strategi beskriver, hvordan vi opdeler interessenterne og hvordan vi gerne vil informere de enkelte grupper.

Alle kan frabede sig information, hvis de sender en tilkendegivelse fra hjemmesiden eller en mail til mail@folkeslusen.dk

Grupper af interessenter
Baseret på listen af adresser over truede ejendomme eller jord, fra det forrige projekt, finder vi navnene på virksomheder og evt. private i de offentlige søgemaskiner krak.dk og virk.dk

Vi arbejder overordnet med de følgende grupper:
Parcel- og rækkehuse
Sommer- og fritidshuse
Erhverv, kontor og industri
Udlejning og ejerforeninger
Forsyningsvirksomheder
Kerteminde Kommune
Foreninger
Truede grunde

Medier
Politikere
Realdania

Vi laver en detaljeret informationsplan, for hver gruppe af interessenter, som kan findes, ved at trykke på den pågældende gruppe. (Hvis planen er færdig, så er gruppen understreget og linker til planen).

Hvis man er i tvivl om, hvilken gruppe en ejendom eller en grund tilhører, er der en liste her. Hvis listen er forkert, så hører vi meget gerne om det på mail@folkeslusen.dk, tak 🙂

Ambassadører
Vi vil gøre det lettere at komme i dialog med os, og derfor vil vi prøve at finde en eller flere ambassadører for Folkeslusen, og nogen af dem vil nok være målrettet særlige grupper af interessenter. En ambassadør går naturligvis ind for projektet, og kontaktoplysningerne vil fremgå her (kommende side).

Man kan kontakte en ambassadør, hvis man har spørgsmål, eller gerne vil have et besøg. Alternativt kan man kontakte et medlem af bestyrelsen eller skrive til mail@folkeslusen.dk

Informationsniveau
Vi vil gerne sende information, invitere til arrangementer og opsøge interessenter, så vi kan oplyse om fordelene ved Folkeslusen. Når vi taler med de enkelte, så vil vi naturligvis høre om muligheden for en tilkendegivelse og vi respekterer selvfølgelig, hvis nogen frabeder sig yderligere information.

Til alle der har afgivet en tilkendegivelse, sender vi informationer om vigtige milepæle (kommende side) og generalforsamlinger, med mindre man har frabedt sig yderligere information.

Der vil være opdateret information på hjemmesiden og man er altid velkommen til at sende en mail til mail@folkeslusen.dk