Ingen generalforsamling i 2020

Bestyrelsen i Folkeslusen må desværre konstatere, at de gældende covid-19 restriktioner umuliggør en generalforsamling i 2020. Vi havde håbet på en afholdelse i slutningen af november, men de planer er nu opgivet. Den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil den næste ordinære generalforsamling afholdes senest 31. marts 2021.

Hele året har været præget af Corona, og vi har valgt at holde lav profil, da disse udfordringer er væsentlig mere alvorlige, og ligesom resten af verden håber vi, at alt snart kan vende tilbage til de normale tilstande. Næste år er kommunalt valgår, og vi vil forsøge at gøre slusen i Kerteminde til et tema, hvis det ikke igen må vige for det mere alvorlige emne, Coronaen. Vi får løbende henvendelser fra borgere, som vil høre, om vi stadig er aktive, og det er dejligt at mærke den interesse, tak for det. Vi arbejder stadig målrettet i bestyrelsen, og lidt ligesom Holger Danske, vil vi vågne op til dåd, når tiderne kræver det. Vi giver ikke op, og vi er villige til at forhandle med alle, og om alle vilkår, hvis det kan skaffe den nødvendige sluse til Kerteminde.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bestyrelsen i Folkeslusen