Klimaet er et fælles ansvar (Testside – ikke offentlig)

Klimaudfordringerne er menneskeskabte, styret af solpletter eller er naturlige variationer i jordens cyklus – det er nogle af teorierne. Og uanset hvad din mening er om det, så er det vel rimeligt, at vi løser udfordringerne sammen, fordi det er et fælles problem?

Under informationsmøderne d. 27. – 29. maj var der flere besøgende, som spurgte til, hvorfor det kun er nogle af borgerne, der skal betale for klimaudfordringerne, og hvorfor vi ikke undersøger velviljen blandt alle husejere i hele kommunen.

Det gør vi så nu.

Du betaler allerede
Der er allerede lavet mange tiltag, som skal forhindre, at klimaet giver problemer. Forsinkelsesbassiner, højvandslukker og nye kloakker er nogle af initiativerne, og dem er vi alle med til, at betale for.

Det er rimeligt nok, for vi er også fælles om at skabe problemerne, men hvorfor er det så anderledes med vand fra havet?

Stormflodssikring
Der behov for stormflodssikring af Kerteminde og omegn. Det koster fuldt udbygget 46 mio. kr., og der er blandt de 1131 bygninger og grunde også mange offentlige interesser, som beskyttes. Hele havneområdet inkl. Fjord og Bælt, betydningsfulde veje, Langebro, Sydstranden og mange kilometer kyststrækning langs Kerteminde Fjord og Kertinge Nor.

Synes du heller ikke det er rimeligt, at det kun er nogle hundrede ejere af boliger i farezonen, som skal betale den største del? Det er der mulighed for at gøre noget ved.

Inddirekte bidrag
I Folkeslusen forventer vi, at kommunen og forsyningsselskaberne bidrager med 8 mio. kr. sammenlagt. Hvis vi antager, at kommunen og forsyningsselskaberne får deres indtægter fra alle kommunens borgere, så svarer det til, at hver ejendomsejer indirekte betaler 2,30 kr. om måneden til slusen.

Hvis ejendomsejerne skulle deles om at betale hele udgiften, så bliver den 9,48 kr. om måneden, altså en stigning på 7,18 kr. om måneden eller 86,21 om året, pr. ejendom.

Det er da en beskeden udgift, for at tage ansvar for vores fælles klimaudfordringer (se evt. beregningerne her).

Fælles ansvar – fælles løsning
Er du klar til at tage ansvar, så kan du trykke på knappen herunder. I sandhed en folkesluse, hvor alle boligejere i kommunen bidrager.