Prisen og hvor mange betaler

Det forrige sluseprojekt havde et anlægsbudget på 46 mio. kr., men det indeholdt også en stormflodssikring af Nordhavnen og et forhøjet dige på Sydstranden.

Anlægsbudgettet i Folkeslusen er 40 mio. kr, og det er 6 mio. kr. lavere, end i det forrige projekt. Grunden til det lavere budget er naturligvis, at vi ikke forhøjer diget på Sydstranden og ikke bygger højvandsmure på Nordhavnen.

Der var 913 medlemmer af det forrige sluseprojekt, men vi vil også henvende os til ejere af truede grunde, og heriblandt landmænd. Vi opererer med 1131 potentielle medlemmer i Folkeslusen.

Den del af anlægsbudgettet, som skal dækkes af private virksomheder og bygningsejere, er ca. 18 mio. kr., mod ca. 20 mio. kr. i det forrige projekt.

Der er altså flere, til at betale mindre.