Små faste rater, kontra store uforudsigelige udgifter

Folkeslusen bliver finansieret, så man kan betale små månedlige afdrag. Det er overskuelige og håndterbare udgifter, som man kan planlægge sin økonomi med.

Anderledes ser det ud med en selvrisiko, hvis der kommer en stormflod. Selvrisikoen skal betales med det samme, og det kan være mange penge det drejer sig om.

Vi har lavet en grafik, så man kan se forskellen mellem de to tænkte scenarier.

Prisen for en anden sluse er sat til 45.000 kr., fordi tilskuddet fra Realdania er væk. Selvrisikoen er forsigtigt sat til 30.000 kr. men der var flere, som betalte over 100.000 kr. ved stormfloden i 2006.

Der er vist selvrisiko for to stormfloder, fordi det er et godt bud på, hvornår der igen er stemning for, at få en sluse.

De små faste rater til Folkeslusen virker efter vores mening meget attraktive, i sammenligning med alternativet.