Stormflod

Stormflod opstår når tidevand, lufttryk og vindstuvning giver en usædvanlig høj vandstand. Læs evt. Kystdirektoratets beskrivelse.

I Kerteminde har Kystdirektoratet defineret de nedenstående vandstande:

Hændelse [år]2050100
Vandstand [cm]152164172

Pga. nedbrud i måleren, er der desværre ikke data fra 1990 til 2002, og fra 2006 til 2010.

Med et bølgetillæg på 30 cm, som forudsat i rapporten fra de rådgivende ingeniører, så vil byen og ejendomme ved fjorden og noret være beskyttet af Folkeslusen, til en 20-års hændelse inkl. bølgetillæg (182 cm).

Sidste gang Kerteminde oplevede en større oversvømmelse var i 2013 (1,44 m), og det var kun nogle centimeter fra en 20-års hændelse.

Der var formentlig en 20-års hændelse i 2007, men der er ingen måling.

I 2006 var der en vandstand på 1,66 m, svarende til en 50-års hændelse (1,64 m). I 1989 var vandstanden 1,58 m, så det var tæt på en 50-års hændelse. Det viser måske, at stormfloder bliver mere ekstreme og hyppigere i fremtiden – og at fremtiden er begyndt?

Der er meget, som taler for at bygge slusen nu. Selve slusen tager nogle år at opføre, mens beskyttelsen af Nordhavnen og Sydstranden forholdsvis hurtigt kan iværksættes.

De to stormfloder i januar 2019 kommer formentlig ind som nr. 6 og 7 på listen over højeste registrerede højvande i Kerteminde. Det er vel også et signal?