Tilkendegivelser og bidrag

Midlerne til Folkeslusen indsamles i to faser, og i den første fase kaldes det en tilkendegivelse. Tilkendegivelsen gives ud fra, hvad du synes slusen er værd for dig.

Det er først i anden fase, som kommer efter generalforsamlingens godkendelse af det samlede projekt, at tilsagnet bliver til et bindende bidrag.

Se evt. skemaet over alle faser i Folkeslusen på forsiden.


Pengene indsamles i to faser:
1. Tilkendegivelse
2. Bindende bidrag

Tilkendegivelsen laves nederst på denne side, og den er uforpligtende. Erklæringer om bindende bidrag udsendes først, når det samlede projekt til Folkeslusen, er vedtaget på en generalforsamling. Det er formentlig tidligst i slutningen af 2020.

Man er ikke bundet af en tilkendegivelse, men vi er selvfølgelig interesseret i , at tilkendegivelsen er et udtryk for det reelle ønske om at bidrage, så grundlaget ikke forsvinder, når generalforsamlingen skal stemme om projektet.

Tilkendegivelse
Vi starter med at indsamle tilkendegivelser, for at undersøge om der er folkelig opbakning til Folkeslusen. Vi beder derfor alle, der bliver beskyttet af slusen, om at afgive en tilkendegivelse (nederst på denne side).

Folkeslusen bliver kun til noget, hvis vi er mange nok, og der er penge nok 🙂

Man kan tilkendegive et månedligt beløb, som man mener sluse er værd, helt personligt. Prisniveauet i det forrige sluseprojekt er vist herunder:

Du kan finde din præcise pris i forrige projekt her. Hvis du rigtig gerne vil have en sluse, så skal du nok ikke tilkendegive et lavere beløb, end i det forrige sluseprojekt.

Hvis du ændrer beslutning undervejs, så kan du indsende en ny tilkendegivelse. Det er kun den seneste tilkendegivelse, som er gældende.

Vi håber, at du også ser Folkeslusen som en god løsning, og vi håber du vil lave en tilkendegivelse. Din tilkendegivelse er en fortrolig oplysning, og vil blive behandlet som sådan.

Vi takker mange gange for din støtte og din tillid.