Tinglysning og BBR

FAKTA: Udbetaling af Stormflodserstatning registreres i BBR, så kommende købere kan se, hvor ofte en bygning har været ramt af stormflod og hvad der er blevet udbetalt i erstatning.

Bidragspligt til en sluse, bliver også registreret i BBR.


Det er naturligvis en personlig vurdering, om man er mest tryg ved en ejendom, der rammes af stormflod, eller om man foretrækker en ejendom, hvor man skal betale til en fælles sluse.

Men hvordan mon en kommende køber vil opfatte forskellen?

Langt de fleste vil nok foretrække slusen, og undgå usikkerheden. Det er trods alt lettere, at forholde sig til en udgift på 100-200 kr. om måneden, end en risiko for oversvømmelse, som måske koster 20-50.000 kr. i selvrisiko – hver gang.

I forhold til de beløb vi opererer med i Folkeslusen, så vil det formentlig være dyrere at betale selvrisiko, end at betale bidrag til slusen, allerede ved den første stormflod.