Bidrag fra staten

En del taler om, at klimaforandringerne og det voldsommere vejr er skabt af hele Danmarks eller hele verdens befolkning, og det derfor er urimeligt, at det er omkring 1000 borgere i Kerteminde og omegn, som skal betale for stormflodssikring.

Vi kan godt forstå holdningen, og vi vil naturligvis også holde skarpt øje med, om der bliver mulighed for statslig støtte til Folkeslusen, men vi vil ikke vente på det, fordi det er for dyrt. Se evt. Hvem kommer først, staten eller stormfloden?

Vi har stor respekt for dem, som arbejder for at ændre lovgivningen og få Folketinget til at bidrage til stormflodsprojekter rundt i hele Danmark. Men vi tror bare, at der kommer en stormflod i Kerteminde, før der kommer tilstrækkelige penge fra staten.

Det koster rigtig mange penge i selvrisiko, hver gang der kommer en stormflod. De penge kommer ikke fra staten, de kommer fra dig og mig. Og de kan ikke afdrages, de skal betales her og nu. Også anden og tredje gang og ….. gang.

Et sluseprojekt i Jyllinge Nordmark har fået støtte fra staten Projektet har et budget på 47 mio. kr., og de har fået 6,85 mio. kr. fra staten. Realdania har ikke bidraget.

Kystdirektoratet har i januar 2019 udsendt en ny rapport over de mest oversvømmelsestruede område i Danmark. Fire nye områder er tilføjet, men Kerteminde er stadig ikke på listen.

Vi tror, at staten vil fokusere på de 14 områder først, inden de vil overveje at støtte slusen i Kerteminde. Vi kan selvfølgelig ikke vide det, men det er vel ikke usandsynligt?

Hvis det er tilfældet, kommer vi til at vente mange år på et bidrag fra staten, og hvor mange stormfloder har vi så haft i mellemtiden?