Bliver husene på feddet overhovedet beskyttet af slusen?

Hej ….
Forslag.
Alle os på den sydlige del af havnen (feddet etc) vil det ikke hjælpe med en sluse, da vandet blot vil løbe ind over stranden og videre ud på feddet med mange husstande.
Håber I vil tilslutte jer et dige langs sydstranden som forhindrer dette. Ellers er der nok ikke nogen huse på feddet, som kan se fidusen i det.
Har hørt at Real Dania ikke vil støtte et projekt hvor et dige på sydstranden ikke indgår, er dette korrekt?
Mvh
———————

Kære …
Det er nogle interessante spørgsmål, som du rejser, og jeg skal forsøge at svare, så godt jeg kan. Husene på feddet vil være beskyttet til + 1,8 m af slusen.

Når vandet kommer over dette niveau, så vil det løbe hen over havnekanten og bag ind over Dosseringen og Havnegade. Hvis der skal beskyttes til et højere niveau, så kræver det en forhøjelse af diget på Sydstranden (som ligger i kote + 1,8 m til + 2,0 m) og en stormflodssikret forbindelse mellem diget og slusen. Forhøjelsen og forbindelsen kan laves senere og forholdsvis hurtigt (under 1 år), hvis slusen er bygget.

Hvis slusen ikke bygges nu, så forsvinder støtten fra Realdania formentlig, og så bliver det meget dyrere på et senere tidspunkt. Slusen tager også væsentlig længere tid at bygge (3 år), så derfor er det vigtigt at komme i gang. Det kan også være, at en beskyttelse til + 1,8 m vil være tilstrækkeligt i de næste 5-10-20 år, det er der ingen der ved.

Der er heller ingen der ved, om Realdania vil støtte et projekt uden forhøjelse af digerne, for de svarer ikke, hvis man spørger. Vi håber, at projektet uden forhøjelsen af digerne er mere interessant, end ingen stormflodsbeskyttelse, også for Realdania. Og hvis vi får en stormflod tæt på + 1,8 m (helst inden der kommer en på over + 1,8 m), så er byens borgere formentlig meget motiverede til at finde de 2 mio. kr., som skal bruges til at lave den resterende stormflodsbeskyttelse på feddet.

Det skal bemærkes, at der også skal laves yderligere stormflodsbeskyttelse på Nordhavnen, for ellers løber vandet bare den vej rundt om slusen. I det forrige projekt kostede den del af projektet 4 mio. kr., men denne beskyttelse er indbygget i den nye marinaplan. Ingen ved om marinaen bliver til noget, men der vil blive bygget nye huse på Nordhavnen, og deres ejere vil nok også være meget interesserede i en stormflodsbeskyttelse. Det kan f.eks. være en mobil spærring, som en midlertidig løsning.

Der er så mange hvis’er og så mange mulige løsninger på stormflodsbeskyttelsen over + 1,8 m, at overblikket forsvinder. Men slusen skal vi ha’, for den er forudsætningen for alt det andet. Derfor er det kun slusen, som er medtaget i forslaget fra Folkeslusen. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi er blinde for de øvrige udfordringer, der er bare lidt for mange uafklarede variable, og nogen af dem bliver først afklaret om nogle år, og derfor synes vi, at denne diskussion skal vente.

Vi har en samling af spørgsmål og svar på vores hjemmeside, og jeg vil gerne bruge dine spørgsmål, hvis det er ok med dig? Det vil selvfølgelig blive anonymiseret, så dit navn vil ikke fremgå.

Mange hilsner
Folkeslusen
———————

Hej …..
Ved stormfloden i 2006 blev stort set alle huse oversvømmet. Vandstand var 1,75
Når der bliver lukket af med sluse foran havnen, så vil vandet jo som bekendt søge andre steder hen, og mest på Sydstranden og så er vandstanden måske kun 1,40 og vi vil alligevel få vand ind.
Derfor er det så vigtig at diget bliver tænkt ind samtidig med slusen. 
Nogle af de polit. jeg har talt med siger, at uden dige vil Realdania ikke give støtte.
Kan ikke forstå I ikke har talt med Realdania om de stadig er interesseret i at give tilskud og på hvilke vilkår.
Bare så I heller ikke spilder jeres gode arb.

Hvad siger I til dette?
Mvh
———————

Hej ….
Ja, stormfloden i 2006 var slem og det er den højeste registrerede vandstand i Kerteminde (+ 1,66 m). Den ville formentlig ikke have forårsaget oversvømmelser på feddet, hvis der havde været en sluse, selv hvis slusen kun beskyttede til + 1,8 m. Det er selvfølgelig et noget teoretisk postulat, men hvis vi enige om det, så kan vi jo godt lege videre med tanken.

Men vi kan starte med et faktum, inden vi slipper gækken løs. Vandstanden under en stormflod er den samme, med eller uden slusen. Det kan måske lyde underligt, men den mængde vand der kan være i fjorden og noret, er så ubetydelig, set i forhold til hele Østersøen og Kattegat, at det ikke vil kunne mærkes eller måles. Læs evt. den nærmere beskrivelse og udregning i Giver slusen en højere vandstand på Sydstranden? Slusen giver ikke en højere vandstand på Sydstranden eller andre steder, selv om det måske umiddelbart virker underligt.

Men tilbage til tankeeksperimentet om en stormflod på + 1,66 m. Hvis vi har bygget en sluse, så vil der måske komme noget overskyl pga. bølger (max. 30 cm bølger, ifølge de rådgivende ingeniører). Men mængden af overskyllet vand vil være så beskeden, at den formentlig ikke vil give problemer. Overskyl kan ledes ind i fjorden, hvor vandstanden jo er mindre, når slusen er hævet. Så slusen vil formentlig forhindre en oversvømmelse, ved en vandstand på + 1,66 m.

Og hvis vi beslutter os for at bygge slusen, så kan vi begynde at overveje, hvornår vi skal hæve diget, og lave stormflodssikring på Nordhavnen. Det tager formentlig 3 år at bygge selve slusen, og under et år at lave de andre foranstaltninger, så det vigtigste er at komme i gang med slusen. Og uden en sluse, så er digeforhøjelsen uinteressant.

Politikerne har måske ret, når de siger, at Realdania ikke vil støtte et projekt uden forhøjelse af digerne, men det kan også være, at de tager fejl. Det er kun Realdania, som kan svare på det, og de svarer ikke, når man spørger, og det er formentlig fordi, det er teoretiske spørgsmål.

Vi har selvfølgelig talt med Realdania, og de vil ikke forholde sig konkret til et teoretisk projekt. Det er ikke det de siger, men det er, hvad man kan uddrage af deres undvigende svar. Og det er vel egentlig heller ikke så mærkeligt, at de ikke vil give bindende svar på teoretiske spørgsmål, og risikere at fremstå utroværdige.

Tidligere var det Kystdirektoratet, som var myndighed på sluseprojekter, og Kystdirektoratet anbefalede (forlangte) en digeforhøjelse, og derfor ville det være mærkeligt, hvis Realdania ikke gjorde det samme.

Fra 2019 er det kommunen som er myndighed og Kystdirektoratet er “kun” rådgiver. Hvis kommunen laver et projekt uden forhøjelse af digerne, så vil Realdania ikke forlange det, for de er jo ikke hverken myndighed eller specialister på sluseprojekter.

Så vi regner med, at Realdania vil støtte slusen, også uden en forhøjelse af digerne.

Mange hilsner
Folkeslusen
——————-

Hej ….
Tak for dit udtømmende svar som jeg godt forstår og er enig i.
Vi ses til mødet
mvh
—————–

Hej …..
Det er jeg glad for at høre, og ellers er du velkommen til at spørge igen.
Dejligt, at du kommer til mødet, vi ses 🙂

Mange hilsner
Folkeslusen