Den alternative forklaring

Der bliver skrevet meget og der bliver snakket meget, og måske er det nemmere at forklare og forstå det hele bagvendt? Nogen har svært ved at forstå skemaet med de tre faser og hele processen med Folkeslusen. Her er en alternativ beskrivelse, som måske er lettere at forstå.

Forestil dig, at vi er i august 2023, og ALLE de store nyhedskanaler kører BREAKING på nyheden: Folkeslusen er færdig og bestod jomfrutesten!

Det er ikke helt realistisk, men lad os nu bare lege den leg 🙂

Før den store nyhed, er slusen blevet bygget og der er foregået en masse andre ting, men lad os springe tilbage til tiden lige efter den vigtige generalforsamling i Folkeslusen.

September 2020
Kerteminde Kommune og Folkeslusen indgår en skriftlig aftale om vilkårene for overdragelse af projektet og finansieringen. Folkeslusen overdrager tilkendegivelserne til Kerteminde Kommune, som forpligter sig til at opføre og drive slusen som aftalt.

August 2020
Generalforsamling i Folkeslusen. Alle har afgivet en tilkendegivelse. En enig generalforsamling godkender projektet og tilkendegivelserne kan ikke længere ændres og bliver bindende.

Juni 2020
Projektet Folkeslusen er færdigforhandlet med alle samarbejdsparter og alle uklarheder med selve slusen, finansiering, regler for gaver og moms er nu afklaret. Det komplette projekt er sendt til alle medlemmer. Tilkendegivelser kan stadig afgives og ændres.

August 2019
Byrådet og de andre samarbejdsparter er tilbage fra ferie og Folkeslusen går i gang med forhandlinger og afklaring af detaljer. Tilkendegivelser indsamles og kan ændres.

Juli 2019
Folkeslusen har nu samlet tilkendegivelser for 6 mio. kr, og foreningen har det nødvendige mandat til, at Kerteminde Byråd og Kommune, Realdania og Kystdirektoratet vil tale med os og tager os alvorligt. Tilkendegivelser indsamles og kan ændres, hvis man ønsker det.

Maj 2019
Informationsmøder for Folkeslusen, hvor alle stormflodstruede borgere er inviteret til at høre nærmere. Der er mange uklare punkter, og bestyrelsen har ikke svar på alle spørgsmål.

Ikke desto mindre beder bestyrelsen om, at borgerne viser den tillid, at de tilkendegiver hvor meget en sluse er værd for dem, så bestyrelsen kan bevise overfor Kerteminde Byråd og de øvrige samarbejdspartnere, at de har et mandat fra borgerne.