Faser, opgaver og tidsplan

Skemaet med faserne og opgaverne kræver nok nogle forklaringer, for at give mening.Tidsplan for faserne:
1. indsamlingsmål håber vi er nået inden sommerferien 2019.
Fase 1 er forhåbentlig færdig i juni 2020.
Fase 2 ser vi gerne afsluttet i august 2020, men der er mange ting som skal klappe.
Fase 3 bliver måske afsluttet i foråret 2023, hvis alt går vel 🙂

Økonomi
Denne del af projektet handler om at samle støtte og bidrag fra private, virksomheder og forsyningsvirksomheder. Støtte fra kommunen, Realdania og øvrige bidragsydere, behandles under Samarbejdspartnere.

Fase 1
Den første 3.-del af Fase 1 handler om, at skaffe tilstrækkelig mange tilkendegivelser, så vi får det mandat, der er nødvendigt. Det er vores 1. indsamlingsmål.

Resten af Fase 1 handler også om at skaffe tilkendegivelser, og det foregår sideløbende med de øvrige aktiviteter i Fase 1.

Fase 2
Denne fase handler om at gøre al materialet klar til udsendelse til medlemmerne. Der skal også planlægges til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal afholdes.

Fase 3
Hvis generalforsamlingen godkender det samlede projekt, skal der udarbejdes en kontrakt med kommunen. Når kommunen underskriver kontrakten med vores krav og vilkår, så overdrages tilkendegivelserne til kommunen, som står for opkrævningerne. Denne fase er forhåbentlig overstået i oktober 2020.

Projekt
Selve projektet handler om en beskrivelse og afklaring af alle de nødvendige tekniske og økonomiske vilkår for den gave, som Folkeslusen har tænkt sig at give til Kerteminde.

Fase 1
Det tekniske går mest på detaljer om slusen og en vurdering af økonomien i anlægssagen. Der er gået et par år siden second opinion blev lavet, og priserne skal formentlig justeres.

Vi skal også have undersøgt de forskellige muligheder for optagelse af lån og hvordan reglerne er for gaver og moms.

Sidst, men ikke mindst, skal vi have ansøgt om støtte fra Realdania, det er meget vigtigt.

Fase 2
Vi har undersøgt alle detaljerne og nu skal de samles, så de kan præsenteres for generalforsamlingen. Der skal både være mulighed for at få et overordnet overblik, men alle detaljerne skal selvfølgelig også være tilgængelige.

Fase 3
Bestyrelsen sørger for, at støtte de forskellige processer der foregår.

Samarbejdspartnerne
Der er mange samarbejdspartnere i dette projekt. Vi skal have styr på alle de krav og ønsker de måtte have og få fundet ud af, hvordan det harmonerer med vores forventninger.

Fase 1
Det første vi skal i denne fase, er at få gang i dialogen med byrådet. Det er byrådet, som beslutter om Folkeslusen er attraktiv for Kerteminde. Vi skal sikre os, at alle politikerne er velinformeret og forhåbentlig også får velvilje for projektet. Det er måske den vigtigste opgave i hele projektet.

Undervejs skal vi selvfølgelig også indlede dialogen med kommunen, men meget afhænger af samarbejdet med byrådet.

Kystdirektoratet vil vi formentlig kontakte sammen med kommunen, og det bliver først lidt senere i forløbet.

Sidst, men bestem ikke mindst, skal vi tale med Realdania. Det har en kæmpe betydning for Folkeslusen, at vi kan få en donation fra Realdania, så denne opgave har høj prioritet. Vi afventer lige udviklingen med byrådet, inden vi går i gang for alvor.

Fase 2
Alle aftaler er indgået, med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. Aftalerne skal gøres klar til præsentation for alle medlemmerne.

Fase 3
Det er primært kommunen, som skal løse opgaverne i denne fase, men bestyrelsen vil selvfølgelig supportere processen.