Mål for Folkeslusen

Vi har brug for rigtig mange tilkendegivelser, så vi får et ordentligt mandat, når vi skal tale med Kerteminde Kommune og Realdania. Derfor er det meget vigtigt, at lige netop DU laver en tilkendegivelse. Det er gratis og i første omgang uforpligtende.

Vi vil bruge resten af året på at samle tilkendegivelser og tale med de relevante myndigheder og bidragsydere. Når vi har talt med alle, og har overblik over alle detaljer, så laver vi et projektforslag, som alle tilkendegivere har mulighed for at forholde sig til.

Vi vil derefter bede alle tilkendegivere om en bekræftelse på, at de stadig vil bidrage med det beløb de har tilkendegivet. Det er først på dette tidspunkt, at tilkendegivelsen bliver til et bindende bidrag.

Foreningen Folkeslusen har de nedenstående mål. Vi kan naturligvis ikke garantere, at vi når alle mål, men vi kan garantere, at vi vil arbejde hårdt for, at nå så mange som muligt.

  1. Folkeslusen vil sørge for, at der bliver bygget en sluse i havneindløbet i Kerteminde. Slusen skal bygges, som anbefalet af de to rådgivende ingeniørfirmaer i det forrige sluseprojekt. Der laves ikke forhøjelse af diger eller højvandsmure på havnen.
  2. Alle bidragsydere fra det forrige sluseprojekt vil blive bedt om at afgive en tilkendegivelse, men vi vil også kontakte ejere af truede grunde, landmænd og foreninger. Alle bidrag, små som store, kan bringe os nærmere målet.
  3. Kerteminde Kommune skal opføre og drive slusen. Vi vil arbejde for, at driftsudgiften bliver afholdt af Kerteminde Kommune.
  4. Den meget flotte støtte som det forrige projekt fik fra Realdania, vil vi forsøge at få overført til Folkeslusen.
  5. Vi vil også undersøge, om der kan skaffes støtte fra andre almennyttige fonde, virksomheder eller staten.
  6. Vi vil arbejde for, at der ikke laves tinglysning på ejendommene, fordi nogen synes, det er en ulempe. Det er ikke sikkert det kan undgås, hvis man skal have finansieret betalingen af sin tilkendegivelse. Det er heller ikke sikkert det kan undgås, hvis der skal betales vedligeholdelsesbidrag. Men vi vil gøre, hvad vi kan.
  7. Vi vil undersøge alle muligheder for, at Folkeslusen bliver momsfritaget. Det vil i givet fald kunne reducere prisen med ca. 8 mio. kr. Hvis det lykkes, så nedsættes alle tilkendegivelser forholdsmæssigt.
  8. Hvis tilkendegivelserne samlet set overstiger anlægsprisen, så nedsættes alle tilkendegivelser forholdsmæssigt.
  9. Folkeslusen vil overdrage de indsamlede tilsagn om bidrag til Kerteminde Kommune, som en gave. Kerteminde Kommune vil stå for den praktiske indsamling.
  10. Vi vil arbejde hurtigt, så vi kan forhindre så mange stormfloder som muligt, i at oversvømme vores ejendomme.

Hvis vi ikke når alle mål, så håber vi stadig, at Folkeslusen alligevel er bedre end alternativet – som er mange år uden en sluse og risikoen for en højere pris.