Vi har brug for din støtte

Vi forstår godt, hvis du synes, der er mange løse ender, det synes vi også 🙂 Dilemmaet er bare, at vi ikke kan finde svarene, før vi får nogle tilkendegivelser. Hvordan hænger det nu sammen? Jo, det er faktisk ganske enkelt.

Da det forrige sluseprojekt blev stemt ned sidste år, forpligtede byrådet sig til, at respektere afstemningsresultatet. Det betyder, at byrådet skal have en RIGTIG god grund til at genoptage diskussionen om en sluse. Den rigtig gode grund kan f.eks. være, at et betydeligt antal borgere kræver det.

Det bliver sikkert ikke noget problem at mobilisere en stor gruppe borgere, hvis vi får en kraftig stormflod eller to, men det er bare rigtig dyrt hver gang, og det vil vi gerne spare byens borgere for.

Derfor har vi brug for, at tilstrækkelig mange tilkendegiver deres støtte, så vi kan fremvise den nødvendige opbakning, som byrådet vil forlange.

En tilkendegivelse er først bindende i Fase 2, som det fremgår af forsiden. Du kan altså ændre din tilkendegivelse, hvis du synes vi får lavet et dårligt projekt. Men indtil vi når så langt, så har vi brug for din støtte, så vi kan komme i dialog med byrådet, kommunen, Kystdirektoratet og Realdania.

Manglende helhedsløsning
Nogen mener, at slusen skal tænkes ind i en helhedsløsning, som også omhandler skybrud, grundvandsstigning, kloakering og de øvrige klimagenerede udfordringer. Det synes vi også, kunne være interessant, men vi må konstatere, at hverken forsyningsselskaberne, deres repræsentantskaber eller bestyrelser har udvist interesse for at lave en helhedsplan.

Uden at have nogen forudsætninger for at udtale os om de områder, så tænker vi, at det måske kunne skyldes, at det ikke er særlig vigtigt, men der kunne selvfølgelig også være andre årsager. Kerteminde Forsyning var i hvert fald ikke specielt opsat på at lave et helhedssamarbejde med bestyrelsen i det forrige sluseprojekt, og det havde ellers været oplagt, da direktøren sad i bestyrelsen.

Folkeslusen omhandler alene en nedsænket sluse i havneindløbet, og det er svært at forestille sig, hvordan det skulle karambolere med de øvrige tiltag. En samtidig forekomst af stormflod og skybrud kunne formentlig lette trykket på byen, fordi regnvandet kan ledes ind i fjorden, og det ville ikke normalt være muligt under en stormflod. Men det er ikke lige til at forestille sig en situation, hvor en sluse skulle modarbejde de øvrige initiativer.

Derfor synes vi ikke argumentet om en manglende helhedsløsning er særligt relevant. Vi vil gerne medvirke til en samtænkning af de forskellige indsatser, men vi ser ingen grund til at udsætte Folkeslusen på den baggrund.

Specielt fordi det er en mindre del af byens og kommunens beboere der skal betale prisen, hvis stormfloden kommer, inden der er lavet en helhedsløsning og en sluse. Og de skal gennemsnitligt betale mere i selvrisiko, end til opførelsen af slusen. Det er i hvert fald ikke en god helhedsløsning.

Læs mere om Folkeslusen
Vi vil meget ydmygt bede dig om at læse mere om Folkeslusen og nøje overveje, om du ikke vil støtte op om det spæde projekt, som måske kan redde dig fra en større regning i selvrisiko.

Du er også meget velkommen til at skrive til os på mail@folkeslusen.dk og stille spørgsmål. Vi kommer også gerne ud og taler med dig, specielt hvis du også har samlet nogle gode naboer, som også gerne vil høre mere 🙂

Mange hilsner
Bestyrelsen for Folkeslusen
(og formentlig også fra alle de øvrige medlemmer af Folkeslusen)