Øhh – hvad med?

Her er en samling svar på de spørgsmål og bekymringer, som vi oftest hører. Vores svar er baserede på fakta, men der er også nogen svar, som det er umuligt at finde fakta på, f.eks. hvad fremtiden bringer.

Derfor indeholder nogle svar også et kvalificeret gæt.

(Hvis svaret er klar, så er det understreget og et tryk åbner en underliggende side).

Sluse – nu eller senere
Prisen og hvor mange betaler
Tilkendegivelser og bidrag
Donation fra Realdania
Bidrag fra staten
Tinglysning og BBR
Risikoen for stormflod og oversvømmelse
Slusen i Kerteminde
Frivillige bidrag og gratister
Bygherre- og driftsansvar
Mandat
Slusen giver ikke højere vandstand andre steder
Forsikring og selvrisiko
Egen stormflodssikring
Generalforsamlingen bestemmer
Slusen beskytter også Feddet
Diger og højvandsmure
Små faste rater, kontra store uforudsigelige udgifter
Sikkerhed kontra ængstelighed
Faser, opgaver og tidsplan
Den alternative forklaring
Byråd og kommune
Ingen sluse, hvad så?